rapporten

EFFECTIVITEIT INTERVENTIES RADICALISERING

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) hebben interventieprogramma’s ontwikkeld om radicalisering binnen de eigen gemeenschappen tegen te gaan en te voorkomen. De organisaties organiseren onder andere bijeenkomsten en trainingen voor ouders, imams en sleutelpersonen.

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Regioplan onderzocht in hoeverre de interventies van SMN, IOT en CMO effect hebben op het tegengaan van radicalisering. De interventies hebben vooral effect op het gebied van kennis en bewustwording. Op het niveau van gedrag zijn minder effecten zichtbaar. De projecten betekenen een belangrijke eerste stap in een lang proces van kennistoename, bewustwording van de eigen verantwoordelijkheden, de intentie om radicalisering in de eigen gemeenschap aan te pakken tot het ook daadwerkelijk aanpakken van radicalisering.  

Kennisgebieden
Migratie en integratie
Kernwoorden
Participatie, Preventie
Publicatiedatum
apr '18
Auteurs
drs. F. Kriek, A. Mack MSc
Contactpersonen
drs. Frank Kriek
Publicatienummer
16036