rapporten

EVALUATIE WET VOORWAARDELIJKE SANCTIES EN WET RECHTERLIJKE VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

In 2012 zijn de Wet voorwaardelijke sancties (Wvs) en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Wvm) in werking getreden. Wat was het doel van deze wetten en zijn die doelen gehaald?

De Wvs is gericht op recidivebeperking. Door het opleggen van voorwaarden, zoals een training of een behandeling, kan gedrag beter worden beïnvloed dan met een relatief korte gevangenisstraf. De persoonsgerichte benadering in de Wvs geeft meer structuur aan een al langer bestaande praktijk. 

De Wvm maakt het mogelijk dat contactverboden, gebiedsverboden en een meldplicht als zelfstandige sanctie worden opgelegd, dus niet alleen als bijzondere voorwaarde bij een sanctie. Samen met de Vrije Universiteit hebben wij de Wvs en Wvm geëvalueerd. In het rapport schetsen we een beeld van de uitvoeringspraktijk. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het WODC.

Publicatiedatum
jul '18
Auteurs
mr. drs. W. Smit, M. Kuin, MSc, mr. dr. S. Meijer, drs. G.H.J. Homburg
Contactpersonen
drs. Ger Homburg
Publicatienummer
17083