rapporten

EXTERNE INHUUR BEL-COMBINATIE EN BEL-GEMEENTEN

Voor de rekenkamercommissie BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) onderzocht Regioplan bij de drie gemeenten en de ambtelijke samenwerkingsorganisatie BEL-combinatie in welke mate er sprake is van externe inhuur en welke gevolgen dit heeft voor de wijze van kennisoverdracht naar de vaste werkorganisatie en de continuïteit en kwaliteit van de interne werkprocessen. De vaststelling van de omvang is niet gebaseerd op zelfrapportage (bijv. Iv3), maar op onderzoek van de grootboeken. Hiervoor werkte Regioplan samen met Cebeon.
Publicatiedatum
nov '17
Auteurs
dr. J.W.M. Mevissen, W. Nijhof, F. van der Woude, MSc
Contactpersonen
dr. Jos Mevissen
Publicatienummer
16140