rapporten

INTERNATIONAAL ONDERWIJS IN NEDERLAND

In opdracht van de ministeries van OCW en EZ heeft Regioplan onderzocht hoe Nederland het in vergelijking met een aantal ons omringende landen doet met betrekking tot het aanbod van internationaal onderwijs en wat eventuele knelpunten zijn. Het overzicht van en het inzicht in die knelpunten is nodig om vast te kunnen stellen of en, zo ja, op welke wijze knelpunten moeten en kunnen worden aangepakt om de aantrekkelijkheid van ons land als vestigingslocatie voor internationale bedrijven te versterken.
Kennisgebieden
Onderwijs
Publicatiedatum
mrt '17
Auteurs
drs. J.J. van der Wel, L.M. Bertling, MSc, dr. P.H. Renooy
Contactpersonen
drs. Jacob van der Wel
Publicatienummer
16009