rapporten

JONGGEHANDICAPTEN DUURZAAM AAN HET WERK

Regioplan heeft samen met Hiemstra & De Vries een onderzoek uitgevoerd naar de processen en factoren die bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Het onderzoek is gefinancierd met subsidie van UWV. In het onderzoek is gekeken naar drie transities: werkbehoud in tijdelijke banen, de overgang van een tijdelijke naar een vaste baan en werkhervatting nadat een eerdere baan is afgelopen.

In het onderzoek zijn ook de handelingsperspectieven uitgeschreven van jonggehandicapten zelf, de leidinggevenden en begeleiders: wat kunnen zij zelf doen om te zorgen voor werkbehoud of werkhervatting?

Kennisgebieden
Arbeid, Werk en inkomen
Publicatiedatum
apr '18
Auteurs
M. Bouterse MSc, M.J. Gorter MSc, drs. L. Mallee, drs. J. Timmerman MMC
Contactpersonen
drs. Joris Timmerman MMC
Publicatienummer
17014