rapporten

DE KOSTEN VAN ZIJ-INSTROOM IN HET ONDERWIJS

Het bevorderen van zij-instroom is een van de actielijnen waarlangs gewerkt wordt aan het terugdringen van lerarentekorten. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt al meerdere jaren subsidie beschikbaar om de zij-instroom in het leraarsberoep te faciliteren en te stimuleren. Regioplan bracht in opdracht van OCW de kosten van de trajecten voor scholen/schoolbesturen in het po, vo en mbo in kaart.
Kennisgebieden
Onderwijs
Publicatiedatum
dec '17
Auteurs
J. Groot MSc, dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom, drs. C.T.A. van Bergen
Contactpersonen
drs. Kees van Bergen
Publicatienummer
17108