rapporten

MEER TIJD VOOR ONDERWIJSVERBETERING

Op 7 juni 2016 heeft de Tweede Kamer de motie Van Meenen/Ypma aangenomen over het stellen van een maximum aan de lesgevende taak van docenten om zo de werkdruk onder leraren te verminderen en hen meer tijd te geven voor onderwijsverbetering. Regioplan onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW hoe onderwijsprofessionals zelf denken over de verschillende mogelijkheden, zoals iets doen aan de onderwijstijd, meer docenten of onderwijsassistenten inzetten, een andere les- en klassenstructuur en/of het onderwijs anders inrichten. Via een digitaal platform en in groepsgesprekken bediscussieerden docenten en schoolleiders de voors en tegens en de effecten van de verschillende opties.
Kennisgebieden
Onderwijs
Publicatiedatum
feb '17
Auteurs
E.M. Schrijver, MSc., drs. C.T.A. van Bergen, Y. van der Ploeg, MSc, drs. J.J. van der Wel, drs. H. Witteman-van Leenen
Contactpersonen
drs. Kees van Bergen
Publicatienummer
16169