rapporten

MONITOR EN EVALUATIE PILOTS WAARDENOVERDRACHT AAN NIEUWKOMERS

Naar aanleiding van de motie Marcouch en Heerma (nr. 141, 2 juni 2016), waarin de regering wordt verzocht om met voorstellen te komen om nieuwkomers actief kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en samenleving, is een pilot uitgevoerd waarin geƫxperimenteerd is met verschillende vormen van waardenoverdracht door cursusinstellingen en gemeenten. Het doel van de pilot was het vergroten van de effectiviteit van de waardenoverdracht. Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar de opbrengsten van de verschillende aanpakken die in het kader van de pilot zijn uitgevoerd.
Kennisgebieden
Migratie en integratie
Kernwoorden
Inburgering en taal
Publicatiedatum
jul '18
Auteurs
dr. J.F.I. Klaver, mr. dr. E. van Eijk, L.G. Wichgers MSc, B. Witkamp, MSc
Contactpersonen
dr. Jeanine Klaver
Publicatienummer
16210