rapporten

MOTIEVEN VOOR EN WAARDERING VAN HOGER BEROEP

De Raad voor de Rechtspraak heeft Regioplan gevraagd een onderzoek onder jusitiabelen (en hun advocaat) te verrichten om inzicht te krijgen in de motieven om in hoger beroep te gaan en de waardering van deze procedure. Regioplan nam hiervoor interviews af met 150 justitiabelen bij het hof Amsterdam en 150 justitiabelen bij de rechtbank Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Rijkuniversiteit Groningen.

U vindt het rapport hier.

Daarnaast is een artikel over het onderzoek verschenen in Trema, u vindt het artikel hier.

Kennisgebieden
Juridisch onderzoek
Publicatiedatum
aug '16
Auteurs
Y. Bleeker, MSc, dr. M. Timmermans, drs. R.C. van Waveren
Contactpersonen
drs. Bob van Waveren
Publicatienummer
13224