rapporten

ARBEIDSMOBILITEIT IN NEDERLAND. PROBLEEM OF OPLOSSING?

Steeds meer mensen houden een pleidooi voor arbeidsmobiel gedrag. Onder invloed van de opkomst van nieuwe technologie, globalisering en vergrijzing lijkt het verstandig om tijdig van positie te wisselen. Maar hoe mobiel zijn mensen eigenlijk, zijn er verschillen tussen groepen werkenden en sectoren en welke problemen doen zich voor in de personeelsvoorziening?

Lees het in de publicatie 'Arbeidsmobiliteit in Nederland. Probleem of oplossing?'.  

Kennisgebieden
Arbeid
Kernwoorden
Arbeidsmarkt
Publicatiedatum
feb '18
Auteurs
dr. F. Dekker, dr. J.W.M. Mevissen
Contactpersonen
dr. Fabian Dekker
Publicatienummer
17043