rapporten

PAS DE DEUX. HET RUIMTELIJK SAMENSPEL VAN CULTUUR EN ECONOMIE IN NEDERLAND; EEN BELEIDSVERKENNING

De relatie tussen economie en cultuur is al vaak onderzocht. De ruimtelijke component is daarbij echter zelden betrokken. Wel wees de Raad voor Cultuur in 2015 in haar ‘Agenda Cultuur’ al op de belangrijke rol van steden als brandpunten van cultureel aanbod. In dit onderzoek hebben we deze driehoek cultuur-economie-ruimte uitgebreid verkend. In het bijzonder onderzochten we de mogelijke relatie tussen ruimtelijke patronen, cultureel aanbod en concurrentiekracht. Hiervoor is een enorme hoeveelheid aan data geanalyseerd.
Kennisgebieden
Openbaar Bestuur, Wonen
Publicatiedatum
okt '17
Auteurs
drs. A. Poorthuis (Atelier Tordoir), dr. P.H. Renooy, prof. dr. P.P. Tordoir
Publicatienummer
16138