rapporten

QUICKSCAN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van een indicatie van wat burgers en ondernemers opvalt met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte in gemeente Smallingerland. Het is nadrukkelijk een quick scan, waarmee de discussie over een nieuw beleidskader gevoed kan worden. De vraagstelling sluit hierop aan:

Welke knelpunten zijn er volgens inwoners rondom het onderhoud aan de openbare ruimte en welke verbetermogelijkheden zijn er?
Kennisgebieden
Openbaar Bestuur
Publicatiedatum
jun '18
Auteurs
M. Dutij, MSc MA, dr. P.H. Renooy
Publicatienummer
17119