rapporten

RECIDIVE HUISELIJK GEWELD

In opdracht van de gemeente Tilburg onderzoekt Regioplan de recidive op de meldingen huiselijk geweld, die Veilig Thuis behandelt. Naast de recidive brengen we ook het verloop van de ketenaanpak in kaart. Het onderzoek levert een beeld op van de recidive in de casuïstiek. Daarnaast zal het onderzoek verbanden laten zien tussen de recidive en de wijze waarop meldingen worden afgehandeld en opgevolgd. Daarmee is het onderzoek een belangrijke stap in de verbetering van de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld.
Kennisgebieden
Veiligheid, Zorg
Publicatiedatum
nov '17
Auteurs
drs. K.B.M. de Vaan, L.M. Bakker MSc LLM
Contactpersonen
drs. Katrien de Vaan
Publicatienummer
16074