rapporten

IMPLEMENTATIE ACTIEPLAN OUDEREN IN VEILIGE HANDEN

Tot eind 2017 ondersteunde Regioplan, samen met de Hogeschool van Amsterdam en Moetd, de implementatie van het Actieplan Ouderen in Veilige Handen (2015-2017). De ondersteuning betrof drie deelprojecten:

1. 'Van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam': het uitwisselen en verspreiden van kennis, vaardigheden en ervaringen om handelingsverlegenheid bij vermoedens of signalen van ouderenmishandeling te doorbreken.
2. Pilots ontspoorde mantelzorg: we ondersteunden gemeenten die een aanpak van ontspoorde mantelzorg (verder willen) ontwikkelen bij het vormgeven en uitvoeren daarvan.
3. Stand van zaken preventie en aanpak ouderenmishandeling in gemeenten: we onderzochten in het najaar van 2017 de wijze waarop gemeenten de preventie en aanpak vormgeven.

In de deelprojecten werkten we samen met gemeenten en verschillende uitvoerende organisaties aan kennisvermeerdering en het vasthouden en borgen van lessen uit het project. 

Kennisgebieden
Zorg, Wmo, Veiligheid
Publicatiedatum
mrt '18
Auteurs
F. Arrahmani, MSc, L.M. Bakker MSc LLM, drs. K.B.M. de Vaan, Y. Kelders, MA, M.J. Kruithof MA
Contactpersonen
drs. Katrien de Vaan
Publicatienummer
16067