rapporten

TIJDSBESTEDING LERAREN VOORTGEZET ONDERWIJS

Regioplan Beleidsonderzoek heeft gedurende ruim een jaar in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de tijdsbesteding van leraren in het voortgezet onderwijs. Het hoofddoel was in kaart te brengen hoe de tijdsbesteding van leraren eruitziet en hoe deze over lesgebonden taken en niet-lesgebonden taken is verdeeld. Verder werd verkend hoe de tijdsbesteding zich verhoudt tot aanverwante thema’s als het takenpakket van leraren, de ondersteuning die ze krijgen, werkdruk en werkplezier.
Kennisgebieden
Onderwijs
Kernwoorden
Onderwijstijd
Publicatiedatum
dec '08
Auteurs
drs. C.T.A. van Bergen, drs. M. van der Meer, dr. S.G. van Otterloo
Contactpersonen
drs. Kees van Bergen
Publicatienummer
1630