rapporten

DE IMPLEMENTATIE VAN BELEID GERICHT OP RECIDIVEREDUCTIE. EEN ACTUALISATIE VAN HET DEELONDERZOEK 'VERKLARINGEN DALING RECIDIVE'

Het WODC vroeg Regioplan te onderzoeken wat de kwaliteit en impact is van beleid gericht op recidivevermindering tussen 2002 en 2015. Het onderzoek borduurt voort op het in 2014 uitgevoerde onderzoek naar de verklaringen voor de ontwikkeling van recidive tussen 2002 en 2010.

Op basis van het huidige onderzoek concluderen we dat de omvang van goed uitgevoerd en impactvol beleid gericht op recidiveverminderingen onder volwassenen en jeugdigen tussen 2002 en 2015 behoorlijk is toegenomen. De continuering van de stijgende trends na 2010 (voor volwassenen en jeugd) is het gevolg van de inzet van meer beleidsmaatregelen gericht op recidivevermindering, maar vooral van een toename in de kwaliteit van de implementatie en van de impact van beleid.
Kennisgebieden
Veiligheid
Kernwoorden
Justitie, Criminaliteit
Publicatiedatum
jun '17
Auteurs
drs. G.H.J. Homburg, A. Mack MSc, dr. M. Timmermans, dr. M. Witvliet
Contactpersonen
dr. Maartje Timmermans
Publicatienummer
16090