rapporten

VIERMETING CAMERATOEZICHT

In 2005 is de Wet cameratoezicht op openbare plaatsen aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De kamers werden jaarlijks geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake aard en omvang, alsmede de effectiviteit van cameratoezicht in Nederlandse gemeenten. Regioplan heeft het vijfjarige monitoronderzoek uitgevoerd. In 2010 vond het vijfde en laatste onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten plaats. De resultaten daarvan zijn neergelegd in een rapport over deze viermeting en een rapport dat de resultaten van vijf jaar bundelt en vergelijkt.
Publicatiedatum
apr '11
Auteurs
drs. G.H.J. Homburg, mr. drs. A. Schreijenberg
Contactpersonen
drs. Ger Homburg
Publicatienummer
1985