rapporten

WELKE FACTOREN DRAGEN BIJ AAN EEN GERING AANDEEL ZITTENBLIJVERS?

Zittenblijven heeft voor de meeste leerlingen geen positief effect. De VO-Raad wilde daarom graag van scholen met een laag aandeel zittenblijvers weten welke strategieën zij hanteren om het zittenblijversaandeel laag te houden. Wij hebben dit via een bestandsanalyse, een enquête onder scholen met een laag aandeel zittenblijvers en verdiepende interviews in kaart gebracht. De VO-Raad gebruikt de uitkomsten van het onderzoek in het beleid om zittenblijven tegen te gaan. Het rapport van het onderzoek is niet openbaar.
Kennisgebieden
Onderwijs
Publicatiedatum
okt '18
Auteurs
S. Duysak, MSc, dr. M. Witvliet
Contactpersonen
dr. Miranda Witvliet
Publicatienummer
18077