rapporten

WIJKAANPAK HUISELIJK GEWELD TILBURG

Wat kunnen en moeten de partners in de wijk doen in de aanpak van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in dit project. In een aantal Tilburgse wijken werkten we samen met wijkteams en andere partners in de wijk aan een effectieve aanpak. Die aanpak is gebaseerd op een stevig kennisfundament: per wijk brachten we met behulp van innovatieve methoden kwantitatief in kaart wat de belangrijkste risicofactoren voor huiselijk geweld zijn. Een aanpak is immers pas effectief als die lokaal maatwerk levert. Vervolgens stelden we op basis daarvan een preventieve aanpak op waarmee de partners in de wijk actief èn effectief aan de slag kunnen.
Kennisgebieden
Jeugd, Veiligheid, Wmo
Publicatiedatum
okt '18
Auteurs
L.M. Bakker MSc LLM, drs. K.B.M. de Vaan, A. Leemans, MSc, dr. J. van Leerdam
Contactpersonen
drs. Katrien de Vaan
Publicatienummer
16198