rapporten

WOONWENSONDERZOEK AMERSFOORT

Woningbouwvereniging de Alliantie overwoog om in Amersfoort drie complexen met tweekamerwoningen te verbeteren en te verduurzamen, of om deze te vervangen door nieuwbouw. In lijn met het Sociaal Statuut Amersfoort 2014-2018 dient hiervoor middels huisbezoeken een peiling uitgevoerd te worden onder de huurders om het draagvlak voor de sloop- of vernieuwingsplannen te inventariseren. Regioplan voert deze peiling uit en legt de woonwensen van de huurders naast de plannen van de woningcorporatie om inzichtelijk te maken of er genoeg draagvlak is voor de plannen, of onder welke voorwaarden er genoeg draagvlak kan worden gevonden.

Kennisgebieden
Wonen
Kernwoorden
Woonwensen
Publicatiedatum
jun '18
Auteurs
J. Groot MSc, Y. Kelders, MA, drs. J.J. van der Wel
Contactpersonen
Jolien Groot MSc
Publicatienummer
18013