rapporten

KOSTEN EN BATEN VAN HARMONISATIE VAN DE RECHTSPOSITIE VAN OVERHEIDSPERSONEEL

Het kabinet overweegt de arbeidsverhoudingen bij de overheid zoveel mogelijk gelijk te schakelen met de verhoudingen die gelden in de private sector. In de jaren tachtig is reeds een proces van harmonisering gestart. Dit proces heeft ertoe geleid dat veel materiële verschillen tussen het private en publieke arbeidsrecht zijn opgeheven. Thans blijven er nog drie formele verschillen aanwezig: De (eenzijdige) aanstelling van de ambtenaar, die afwijkt van de tweezijdige contracten die in de private sector standaard zijn. De rechtsbescherming die nu verloopt via de bestuursrechter en bij harmonisatie via de sector kanton van de rechtbank. Het arbeidsvoorwaardenoverleg, dat afwijkt van de situatie in de private sector waarin (bedrijfstak)CAO’s worden afgesloten In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben SEO Economisch Onderzoek en Regioplan Beleidsonderzoek een kosten-batenanalyse uitgevoerd naar de zogenoemde ‘normalisatie’ van de rechtspositie van het overheidspersoneel. Het onderzoek heeft het karakter van een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) en is bedoeld om een eerste gestructureerd en inzichtelijk overzicht te bieden van de (mogelijke) effecten die optreden vanwege normalisatie.
Kennisgebieden
Openbaar Bestuur, Arbeid
Publicatiedatum
sep '06
Auteurs
drs. C. Koopmans, drs. H.M. ter Beek, dr. C. van Rij
Contactpersonen
dr. Jos Mevissen
Publicatienummer
1435