De financiële analyses van ons zusterbureau Cebeon zijn een prachtige aanvulling op onze eigen expertise. Wij brengen in beeld hoe beleid wordt uitgevoerd en wat de effecten zijn, de experts van Cebeon gaan de diepte in bij de financiële analyse en verantwoording daarvan.

Weet u wat het voorzieningenniveau is dat u met de beschikbare middelen wilt realiseren? En wilt u geen berg cijfers of ondoorzichtige big data? Op basis van tientallen jaren ervaring, een goede dataset en slimme vergelijkingen kan Cebeon inzicht geven in welk voorzieningenniveau haalbaar is en of er goedkopere oplossingen zijn. Klik voor dit en meer door naar de website van Cebeon.

Meer informatie?
Klik hier om naar de website van Cebeon te gaan. Voor meer informatie over onze samenwerking kunt u contact opnemen met Ger Homburg of Peter Krooneman.

Onze diensten

Wij helpen overheden, non profit-instellingen, brancheorganisaties en bedrijven met onderzoek, advies en detachering.

Beleid onderzoeken

Snel en verantwoord in beeld krijgen hoe beleid uitgevoerd wordt en wat de effecten zijn.

Beleid uitvoeren

Mensen, advies en tools om te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van beleid.

Beleid ontwikkelen

Van brainstormen over een idee tot volledige implementatietrajecten.

Werkvelden

Door het verbinden van onze expertise op de verschillende werkvelden komen we tot waardevolle inzichten en verrassende oplossingen voor complexe beleidsvragen.