Economisch onderzoek voor overheden en het (internationale) bedrijfsleven. Onze kracht ligt in het verbinden van economische onderzoekstechnieken aan onze inhoudelijke kennis op een groot aantal beleidsterreinen. Dat doen we vaak samen met Cebeon, ons zusterbureau dat gespecialiseerd is in financieel-economische vraagstukken. Thema’s waarop wij actief zijn:

Welke impact heeft een bedrijf op de economie? Wat levert dit de maatschappij op? Studies die daarover gaan, heten economische impactstudies. De vaste waarde in onze economische impactstudies is ons eigen economische-impactmodel, ontwikkeld en extern gevalideerd in 2005. Hiermee bedienen we een brede internationale klantenkring, met name in de brouwerij- en drankensector.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit thema? Neem contact op met Jerzy Straatmeijer.

Bier van waarde

Voor de Nederlandse Brouwers onderzochten we het brede belang van de brouwerijsector voor de Nederlandse samenleving, waaronder het effect op werkgelegenheid, belastinginkomsten en de Nederlandse handelsbalans.

Economiche impact Carlsberg

We berekenden het belang van de Carlsberg Group door te kijken naar hun betekenis voor de werkgelegenheid, belastingen en andere overheidsinkomsten.

Frisdranken, waters, sappen en siropen

Wat is het economisch belang van de frisdranken-, waters-, sappen- en siropenindustrie in Nederland? We brachten het in kaart voor de brancheorganisatie.

Door middel van maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA) maken we inzichtelijk of de (verwachte) opbrengsten van beleid opwegen tegen de investeringen. We houden daarbij rekening met eventuele niet in geld uitgedrukte opbrengsten. We voerden MKBA’s uit voor ministeries, gemeenten en kredietbanken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit thema? Neem contact op met Jerzy Straatmeijer.

Kosten vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Wat zijn de kosten en baten van meer vakleerkrachten en lesuren in het bewegingsonderwijs? We berekenden vier mogelijke scenario’s door.

Evaluatie regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016

Met deze regeling bepaalt de Rijksoverheid wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Wij evalueerden wat dit betekent voor het onderwijs, de toeristische sector en ouders.

Meerkosten waterschapsverkiezingen in 2019 €11,2 miljoen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen en krijgen de organisatiekosten door de waterschappen vergoed. Met dit onderzoek berekenden we de hoogte van deze vergoeding.

Ramingen passen we onder meer toe om mogelijke economische gevolgen van (investeringen in) beleid in kaart te brengen. Aan de hand van economische prognoses schetsen we een beeld van toekomstige ontwikkelingen. Deze prognoses werken we veelal in verschillende scenario’s uit, zodat beslissers verschillende mogelijke varianten met elkaar kunnen vergelijken. Deze economische analyses kunnen deel uitmaken van een MKBA.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op dit thema? Neem contact op met Jerzy Straatmeijer.

Sociaal minimum Caribisch Nederland

Wat zijn de kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland en van hoeveel huishoudens is het inkomen hiervoor ontoereikend?

Effecten van hoge accijnzen op bier in de Baltische staten

In de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen spelen hoge accijnzen een grote rol bij grensoverschrijdende bieraankopen. We hebben de gevolgen voor de nationale economieën berekend.

Koopkracht senioren

Maakt het voor de koopkracht van senioren uit waar zij wonen? We zochten in gemeenten verspreid door het land het verschil in lokale lasten voor senioren.

Onze collega’s op het terrein van economie

Diensten

Werkvelden