Het is een drukte van jewelste op de woningmarkt. Veel Nederlandse regio’s – voornamelijk in de Randstad – kampen met een alsmaar toenemende krapte op de markt.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door stijgende huizenprijzen, bevolkingsgroei en gebrek aan doorstroming op de woningmarkt. Als gevolg hebben diverse doelgroepen op de woningmarkt – starters, spoedzoekers, lage inkomens, middeninkomens – moeite om een woning te vinden die past bij hun woonwensen.

Wat doen wij?

Wij doen veel onderzoek op het gebied van wonen en ruimte. Zo hebben we in Amsterdam de relatie tussen de woningmarkt en het lerarentekort onderzocht en in Houten gemeten of de doelstellingen om meer starterswoningen te realiseren zijn behaald. Verder hebben we in Amersfoort voor een woningcorporatie onderzoek verricht in voorbereiding van hun sloop- en/of nieuwbouwplannen. Hiervoor zijn we deur-tot-deur met bewoners van een bepaalde wijk in de stad in gesprek gegaan. Voor de Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn onderzoeken we welke instrumenten de gemeente heeft om effectief woningmarktbeleid te voeren en zo een passend woningaanbod te creëren. Bij deze en onze andere projecten bouwen we voort op een lange staat van dienst met onderzoek, implementatie en advies op het gebied van wonen en ruimte.

Meer informatie?

Wil je meer weten over drukte op de woningmarkt, of over wonen en ruimte in het algemeen? Neem dan contact op met Ger Homburg.

Onze diensten

Wij helpen overheden, non profit-instellingen, brancheorganisaties en bedrijven met onderzoek, advies en detachering.

Beleid onderzoeken

Snel en verantwoord in beeld krijgen hoe beleid uitgevoerd wordt en wat de effecten zijn.

Beleid uitvoeren

Mensen, advies en tools om te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van beleid.

Beleid ontwikkelen

Van brainstormen over een idee tot volledige implementatietrajecten.

Werkvelden

Door het verbinden van onze expertise op de verschillende werkvelden komen we tot waardevolle inzichten en verrassende oplossingen voor complexe beleidsvragen.