België: interessante hoorzitting over bestuurlijke integriteit

27-07-2022

Welke ervaringen zijn er in Nederland met de Wet Bibob? En wat zou België kunnen leren van deze integriteitswetgeving? Op uitnodiging van de Belgische federale overheid namen onze collega’s Marije Kuin en Ger Homburg onlangs deel aan een interessante expertmeeting over bestuurlijke integriteit.

De Wet Bibob is in 2003 in werking getreden en is bedoeld om de integriteit van overheden te beschermen tegen het faciliteren van criminele activiteiten. Op grond van deze wet kunnen overheidsinstanties zoals gemeenten en provincies onderzoek doen naar aanvragers en houders van vergunningen, overheidsopdrachten en subsidies en naar wederpartijen bij vastgoedtransacties.

In de loop der jaren is de wet uitgegroeid tot een belangrijk bestuurlijk instrument voor gemeenten om de eigen integriteit te beschermen en om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Dat blijkt ook uit een landelijke evaluatie die Regioplan in 2019/2020 uitvoerde naar de Wet Bibob.

Expertmeeting

In België is op dit moment vergelijkbare wetgeving in voorbereiding. Op uitnodiging van de Belgische Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken namen onze collega’s Marije en Ger daarom onlangs deel aan een bijeenkomst in Brussel om daar namens Regioplan meer uitleg te geven over de Wet Bibob.

Tijdens een zogenoemde hoorzitting kwamen onder meer de uitkomsten van het eerder uitgevoerde evaluatieonderzoek aan bod, vertelt Marije. “Ook hebben we vragen beantwoord over de toegenomen aandacht voor de Wet Bibob als bestuurlijk instrument tegen ondermijning, de verschillen in de toepassing van de Wet Bibob tussen kleinere en grotere gemeenten, en de expertise die gemeenten in huis moeten halen voor de uitvoering van hun Bibob-beleid.”

“Al met al was het erg interessant om een keer van gedachten te wisselen over hoe deze thema’s spelen in België en om te horen tegen welke specifieke uitdagingen de overheid daar aanloopt bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.”

Ons aanbod

Naast de landelijke evaluatie van de Wet Bibob voerde Regioplan recent ook een beleidsevaluatie uit voor een middelgrote Nederlandse gemeente. Meer weten over ons aanbod op het gebied van de Wet Bibob? Neem dan gerust contact op met Marije.