In onze beleidsonderzoeken gebruiken we alle relevante onderzoekstechnieken. Onze onderzoekers worden geselecteerd op hun methodische en inhoudelijke kennis en blijven up-to-date door trainingen en kennissessies. We innoveren graag en onderscheiden ons doordat wij kennis en inzichten van verschillende kennisgebieden en methodieken zinvol kunnen combineren. We hebben een reputatie voor onderzoek naar complexe of gevoelige thema’s onder ‘moeilijke doelgroepen’.

Voorbeelden van methoden voor beleidsonderzoek

Monitoring en evaluatie zorgen voor zicht op het verloop van een werkproces, beleidsimplementatie, pilot of experiment. Onze inzet hierbij, bijvoorbeeld met onze eigen procesthermometer, maakt snelle en gerichte bijsturing mogelijk. Jaarlijks voeren we tientallen monitor- en evaluatieonderzoeken uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Krooneman of Jeanine Klaver.

Monitor matchen op werk

UWV en gemeenten werken samen om werkloosheid onder kwetsbare jongeren tegen te gaan. Wij volgden de aanpak om goede voorbeelden en lessen voor de toekomst te identificeren.

Monitor waardenoverdracht nieuwkomers

In deze pilot hebben gemeenten en cursusinstellingen geëxperimenteerd met verschillende vormen van waardenoverdracht voor nieuwkomers. Wij onderzochten de opbrengsten van de verschillende aanpakken.

Evaluatie Curriculum.nu

Onze procesthermometer levert sturingsinformatie voor dit veelomvattende ontwikkeltraject, waarin leraren, schoolleiders en scholen zich buigen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.

Wat is de impact van het gevoerde beleid? Welke doelstellingen worden gerealiseerd en waar liggen verbetermogelijkheden? Om deze vragen te beantwoorden voeren wij op maat gemaakte impact- en effectevaluaties uit. Daarbij maken we gebruik van door onszelf ontwikkelde instrumenten (zoals de effectenladder), van bekende methoden (zoals (quasi-)experimenten, realistisch evalueren en de theory of change), maar ook van minder bekende en alternatieve onderzoeksdesigns (denk aan N=1, storytelling en contribution analysis). Onze kennis van impactmetingen delen we graag met onze opdrachtgevers in masterclasses en workshops.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet of Frank Kriek.

IMPACTMETER IM®

Voor alle organisaties en instellingen die worstelen met het meten van de impact van pilots, trainingen en experimenten hebben wij de IMPACTMETER IM® ontwikkeld.

Effectiviteit integratiebeleid Amersfoort

Onderzoek naar het gemeentelijke integratiebeleid ten behoeve van volwassen nieuwkomers. Wat zijn de bereikte resultaten en effecten op het vlak van huisvesting, taalonderwijs en participatie?

Effectiviteit Aanpak 45-plussers Almere

Tot 2020 lopend onderzoek naar de effectiviteit en de werking van de Aanpak 45-plussers van de gemeente Almere.

Bij het onderzoeken van een beroepspraktijk werken we graag samen met mensen uit het werkveld. Dit levert niet alleen nieuwe kennis en inzichten op, maar verbetert ook direct de uitvoering. Doordat het nieuwe beleid of project optimaal aansluit bij de beroepspraktijk, neemt de kans op impact en verankering aanzienlijk toe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Lubberman of Yannick Bleeker.

Proeftuin herkennen en begeleiden jeugd met lvb

Het doel van deze proeftuin is leerlingen met een lvb binnen de schoolverzuimaanpak eerder en beter te herkennen, met als doel passende en effectieve begeleiding te kunnen bieden.

Methodische Aanpak Schoolverzuim

In intensieve werksessies met leerplichtambtenaren en partners in de schoolverzuimketen hebben we de ontwikkeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim begeleid.

Arbeidsparticipatie en technologie

Een lerende evaluatie van zeven pilots waarin werkgevers nieuwe technologie inzetten om werk voor mensen met een arbeidsbeperking toegankelijker en makkelijker te maken.

Diensten

Werkvelden