Iedereen is toch graag fit en wil het beste voor milieu en klimaat? Een gezonde en duurzame leefstijl is hiervoor van belang. In Nederland zijn er volop initiatieven om te stimuleren dat mensen gezonde keuzes maken die het milieu en klimaat zo min mogelijk belasten. Hoe dit zo effectief mogelijk te doen is een ingewikkeld vraagstuk waar we u graag bij helpen.

Gezonde voeding en veel bewegen zijn belangrijke elementen van een gezonde leefstijl. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Wij bieden beleidsmakers handvatten voor het implementeren, verbeteren en monitoren van interventies om een gezonde leefstijl te stimuleren.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Miranda.

Impactmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht heeft als streven dat alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht zijn. Om de impact van het programma in kaart te brengen helpen wij met het ontwikkelen van een impactmonitor.

Effecten meer en beter bewegingsonderwijs

Is er wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat meer en beter bewegingsonderwijs goed is voor de maatschappij? Wij zochten het uit

Gezondheid en participatie van vergunninghouders

Gemeenten vinden het vaak moeilijk om een inschatting te maken van de gezondheid van vluchtelingen en wat dit betekent voor hun trajecten richting werk en participatie. Wij zochten uit hoe gemeenten dit aanpakken en welke lessen hieruit te trekken zijn.

Vanuit milieu- en klimaatdoelen wordt bewustwording over duurzaamheid en het maken van duurzame keuzes gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan keuzes voor meer duurzaam geproduceerde voeding eten of minder verspillen. Wij bieden beleidsmakers inzicht in het behalen van doelstellingen en daaraan onderliggende mechanismen.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Miranda.

Evaluatie Voedingscentrum

Het Voedingscentrum biedt voorlichting aan consumenten over duurzaamheid en probeert een duurzame voedselconsumptie te stimuleren. Wij brengen in kaart wat de doeltreffendheid hiervan is.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Nederlandse kinderen eten vaak ongezond en weten veelal niet waar hun eten vandaan komt. Om dit aan te pakken is het programma Jong Leren Eten in het leven geroepen. Wij evalueren het programma.

Uitgelicht

Gezonde en duurzame leefstijl

Wij zijn expert in het monitoren en evalueren van interventies en beleid, ook op het terrein van een gezonde en duurzame leefstijl. Lees hier meer over wat wij doen, welke producten wij aanbieden en of wij iets voor u kunnen betekenen.

Onze medewerkers op het terrein van leefstijl en duurzaamheid

Diensten

Werkvelden