Iedereen is toch graag fit en wil het beste voor milieu en klimaat? Een gezonde en duurzame leefstijl is hiervoor van belang. In Nederland zijn er volop initiatieven om te stimuleren dat mensen gezonde keuzes maken die het milieu en klimaat zo min mogelijk belasten. Hoe dit zo effectief mogelijk te doen is een ingewikkeld vraagstuk waar we u graag bij helpen.

Gezonde voeding en veel bewegen zijn belangrijke elementen van een gezonde leefstijl. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Wij bieden beleidsmakers handvatten voor het implementeren, verbeteren en monitoren van interventies om een gezonde leefstijl te stimuleren.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet.

Impactmonitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht heeft als streven dat alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht zijn. Om de impact van het programma in kaart te brengen helpen wij met het ontwikkelen van een impactmonitor.

Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties

Via de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk functionarissen (buursportcoaches en cultuurcoaches) inzetten die sport of cultuur verbinden met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg of welzijn. Samen met Cebeon evalueerden we de inrichting en de werking van de regeling.

Evaluatie programma Jong Leren Eten

Het programma Jong Leren Eten heeft als doel jeugdigen tot 18 jaar voedselvaardiger te maken door zowel landelijk als regionaal netwerken te versterken en activiteiten gericht op duurzaamheid en op gezond eten aan elkaar te verbinden. Regioplan voert de tussen- en eindevaluatie uit van de twee programmaperiodes (2021-2024).

Vanuit milieu- en klimaatdoelen wordt bewustwording over duurzaamheid en het maken van duurzame keuzes gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan keuzes voor meer duurzaam geproduceerde voeding eten of minder verspillen. Wij bieden beleidsmakers inzicht in het behalen van doelstellingen en daaraan onderliggende mechanismen.

Voor meer informatie over ons werk op dit thema kunt u contact opnemen met Miranda Witvliet.

Evaluatie Voedingscentrum

Het Voedingscentrum biedt voorlichting aan consumenten over duurzaamheid en probeert een duurzame voedselconsumptie te stimuleren. Wij brengen in kaart wat de doeltreffendheid hiervan is.

Beleidsevaluatie Voedselagenda

Met de Voedselagenda streeft het ministerie van LNV, in samenwerking met verschillende partners, naar een meer duurzame en gezonde voedselconsumptie en -productie. Wij evalueren de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Voedselagenda en zetten lessen op een rij voor de doorontwikkeling van de Voedselagenda.

Uitgelicht

Gezonde en duurzame leefstijl

Wij zijn expert in het monitoren en evalueren van interventies en beleid, ook op het terrein van een gezonde en duurzame leefstijl. Lees hier meer over wat wij doen, welke producten wij aanbieden en of wij iets voor u kunnen betekenen.

Onze medewerkers op het terrein van leefstijl en duurzaamheid

Diensten

Werkvelden