Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Communicatie loondoorbetaling bij ziekte

Duidelijke en zichtbare communicatie over loondoorbetaling bij ziekte is van groot belang zodat werkgevers, werknemers en andere betrokkenen precies weten waar zij aan toe zijn, en welke verantwoordelijkheden zij wel en niet hebben.

Naar een effectieve, lokale aanpak van huiselijk geweld: kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid helpt gemeenten bij het verbeteren van de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op lokaal niveau. Onze senior adviseur Katrien de Vaan helpt gemeenten bij de implementatie van dit kwaliteitskader.

Nationale Drug Monitor

Jaarlijks verschijnt de Nationale Drug Monitor met daarin twee hoofdstukken over alcohol- en druggerelateerde criminaliteit en overlast. Wij hebben deze hoofdstukken over de trends tot en met het jaar 2019 opgesteld en de ontwikkelingen in het coronajaar 2020 verkend.

Oog voor gender in de aanpak van HGKM

Oog voor gender is belangrijk als onderdeel van een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij ondersteunen het landelijk programma 'Geweld hoort nergens thuis' bij het implementeren van meer aandacht voor gender in de producten van het programma, waardoor deze effectiever worden.

Uitwerking aanbevelingen GREVIO – Nederland en het Verdrag van Istanbul: wat betekent dat concreet?

De implementatie van het Verdrag van Istanbul vraagt een vertaling naar de Nederlandse beleids- en uitvoeringspraktijk om te komen tot een meer gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Wij ondersteunden de betrokken ministeries bij het maken van die vertaalslag.

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief). Wij onderzochten in hoeverre de STiP-regeling eraan bijdraagt dat deelnemers zich kunnen ontwikkelen en op termijn duurzaam kunnen uitstromen naar regulier werk.

Waakvlamondersteuning voor mensen met een LVB

Veel gemeenten experimenteren met waakvlamondersteuning: een vorm van langdurige lichte ondersteuning, o.a. aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij onderzochten de inzet van waakvlamondersteuning in gemeenten om tot een bruikbaar inzicht te komen over welke kenmerken van waakvlamondersteuning belangrijk zijn voor goede hulp aan mensen met een LVB.

Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP) geleerde lessen over arbeidstoeleiding van statushouders

Tussen 2016 en 2020 zijn binnen het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ acht studies uitgevoerd naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk. De lessen uit deze acht studies zijn nu gebundeld in een kennissynthese en een handreiking

FLASH REPORT: COVID-19 financial measures for employers and the self-employed

As national experts in the European Social Policy Network (ESPN), Regioplan has published a short overview on COVID-19 financial measures in the Netherlands. Several measures were taken by dutch government in order to prevent the COVID-19 restrictions from causing a further economic downturn.