We ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en de beleidsvisie. Dat doen we door informatie te structureren en verkennend onderzoek te doen in het veld. Maar ook door de beleidslogica en beleidsdoelstellingen aan te scherpen of beleidsnotities (mede) op te stellen. In visie- en strategiesessies helpen we draagvlak te vinden in de eigen organisatie of in het veld. De meeste van deze ondersteunende acties komen terug in de volledige implementatietrajecten die we verzorgen.

We verzorgen complete implementatietrajecten. Op basis van een probleemanalyse ontwerpen we heldere doelstellingen en een strategie om deze te bereiken. Daarmee gaan we aan de slag en zorgen voor de realisatie van een project, plan of beleidslijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katrien de Vaan of Miranda Witvliet.

Implementatie Actieplan Ouderen in Veilige Handen

Komen tot een verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat was het doel van onze bijdrage aan de implementatie van het landelijke Actieplan Ouderen in Veilige Handen (2015-2017).

Evaluatie project Fit@WeekendAcademie

Om de ervaren gezondheid van leerlingen en hun ouders te vergroten, ontwikkelde de Weekend Academie het thema Vitaliteit. Wij ondersteunden de Weekend Academie hierbij.

Het delen van informatie bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer mag en moet je, ondanks je medisch beroepsgeheim, informatie delen over huiselijk geweld en kindermishandeling? Die vraag stond centraal in een traject dat we voor de gemeente Rotterdam begeleidden.

Een goede beleidsnota schrijven is moeilijker dan het lijkt. Met kennis van de thematiek schrijven we een nota die helder is en richting geeft aan de uitvoering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kriek of Bob van Waveren.

Ontwikkeling Visienota Sociaal Domein Edam-Volendam

In interactieve sessies met ambtenaren, wethouder, maatschappelijke partners en burgers stelden we een visienota op voor het sociaal domein beleid.

Signaleringen en verkenningen bij de SER

Collega Arend Odé is bij de SER gedetacheerd. Als secretaris van de werkgroep ‘Vluchtelingen en werk’ denkt hij mee over hoe de ondersteuning van vluchtelingen verbeterd kan worden.

Voorbereiding op Participatiewet in de Oosterschelderegio

De invoering van de Participatiewet betekende voor veel gemeenten dat zij beleid moesten ontwikkelen op nieuwe gebieden. Wij boden de Oosterschelderegio een helpende hand.

Zonder draagvlak faalt beleid. We verzorgen interactieve stakeholdersessies voor ieder type stakeholder, van buurtbewoners tot medisch specialisten. Op die manier dragen we bij aan een stevige basis voor nieuw beleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joris Timmerman.

Ontwikkeling Onderzoeksagenda Hartstichting

De Hartstichting heeft voor het eerst al haar stakeholders betrokken bij het opstellen van een nieuwe onderzoekagenda. Wij organiseerden negentien focusgroepen, met in totaal 160 deelnemers.

Woonwensenonderzoek Amersfoort

Is er onder huurders draagvlak voor de sloop- of renovatieplannen van de woningbouwcorporatie?

Wijk- en buurtdebatten Utrecht-Oost

Tijdens wervelende bijeenkomsten konden buurtbewoners, ondernemers en agenten discussiëren over die onderwerpen die voor hen belangrijk waren.

Diensten

Werkvelden