Huiselijk geweld blijkt hardnekkig: veel uitval na overdracht Veilig Thuis

05-06-2020

In 2018 kampte Veilig Thuis Flevoland (VTF) met een relatief hoge caseload. Onderzoek naar het traject dat casussen na overdracht door VTF doorlopen, laat zien dat belangrijke verklaringen daarvoor liggen in de inrichting en het functioneren van het lokaal veld en in de hoge uitval uit hulpverleningstrajecten.

Schoolvoorbeelden. Best practices aanpak verzuim

04-06-2020

Wat maakt dat het ziekteverzuim op scholen meerjarig laag is? De uitkomsten zijn verrassend en zeer de moeite van het lezen waard voor adviseurs, scholen, schoolbesturen en leraren.

15 juni - Dag tegen Ouderenmishandeling: wat betekent de coronacrisis voor de aanpak van ouderenmishandeling?

03-06-2020

Op 15 juni is het de Dag tegen Ouderenmishandeling. In het kader daarvan organiseren wij een Online KennisKamer om in gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis en bijbehorende maatregelen voor de zichtbaarheid en de aanpak van ouderenmishandeling.

Bijzondere bestuurlijke samenwerkingsvormen in het onderwijs

25-05-2020

Schoolbesturen zoeken op verschillende manieren naar onderlinge samenwerking om bijvoorbeeld problemen rond leerlingendaling of de vorming van integrale kindcentra op te lossen. Die samenwerkingen kunnen leiden tot fusies, maar ook tot samenwerkingsvormen als coöperaties, federaties, holdings en personele unies. We deden voor OCW onderzoek naar het voorkomen van deze voor het onderwijs relatief zeldzame bestuurlijke constructen

Tekort aan opvangplaatsen voor acute crisissituaties

14-05-2020

Is de huidige capaciteit aan opvangplaatsen voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang voldoende? En waar liggen de knelpunten en oplossingsrichtingen bij een eventueel tekort? Wij deden onderzoek naar deze specifieke opvangplaatsen in de vrouwenopvang.

Arbeidsparticipatie van hoogopgeleide statushouders in Nederland en verschillende andere West-Europese landen

06-05-2020

Wat helpt om de arbeidsparticipatie van hoogopgeleide statushouders te verbeteren en wat kunnen we in Nederland in dit opzicht leren van andere landen? Wij doen er onderzoek naar in opdracht van het ministerie van SZW.

Onderzoek vanaf anderhalve meter

29-04-2020

De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. Ook voor ons werk hebben de maatregelen gevolgen. Wij werken zo veel mogelijk door en gaan, daar waar nodig, op zoek naar alternatieven.

Werkgevers worstelen met beleid ten aanzien van thuiswerkende werknemers met kinderen

20-04-2020

Flexibele werktijden en het opnemen van vakantiedagen zijn de twee opties die werkgevers het vaakst noemen als het gaat om het ondersteunen van thuiswerkende ouders met jonge kinderen. Dat blijkt uit een enquête van Regioplan, DirectResearch en Adolfse Organisatieadvies onder ruim 500 werkgevers.

Snelle participatie van inburgeraars via duale trajecten

17-04-2020

Onderdeel van de nieuwe inburgeringswet is dat inburgeraars zo snel mogelijk participeren, naast hun taalles. Een groep van negen gemeenten doet hier nu al ervaring mee op en onlangs publiceerden wij de eerste lessen die zij geleerd hebben.

Onderzoek naar de impact van 5G op de overheid

08-04-2020

Met een impactanalyse over de uitrol van het 5G-netwerk voorzien wij het Ministerie van Economische Zaken van informatie die nodig is voor toekomstige besluitvorming.