Inspiratiesessie Lerarentekort

23-01-2020

Het tekort aan leraren in het primair onderwijs neemt landelijk toe. Scholen en gemeenten gaan op verschillende manieren om met het lerarentekort, maar een goed overzicht van concrete oplossingen en overwegingen hierin ontbreekt. Daarom organiseert Regioplan op 30 januari, tijdens de tweedaagse onderwijsstaking, een inspiratiesessie over het lerarentekort.

Kansrijk leren kiezen voor een goede toekomst

13-01-2020

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling van het project in kaart gebracht.

Voor het voetlicht….Sanne Berends

08-01-2020

Onze collega Sanne Berends heeft recentelijk haar proefschrift ‘Acquiring Dutch quantitative ER’ succesvol verdedigd. Het is een taalkundig proefschrift naar de verwerving van het Nederlands (meer specifiek: de verwerving van Nederlandse kwantitatieve constructies). Zij kijkt tevreden terug op deze dag en vertelt ons meer over haar promotieonderzoek.

Vrijwillige ouderbijdrage: nu echt vrijwillig

20-12-2019

De vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs staat al jaren ter discussie. Deze week werd ons onderzoek ‘Scenario’s vrijwillige ouderbijdrage po en vo’ uit 2018 weer actueel door een nieuw wetsvoorstel hierover

Meerkosten waterschapsverkiezingen in 2019 € 11,2 miljoen

19-12-2019

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Voor de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen zijn de waterschappen gemeenten wettelijk een vergoeding verschuldigd. Het voorliggende onderzoek levert de VNG en UvW een basis om deze vergoeding vast te stellen.

Onderzoek naar subsidie Internationalisering: bereik kan beter

16-12-2019

Evaluatie van de subsidie 'Internationalisering onderwijs in po en vo'; een gewaardeerde en beleidsmatig zinvolle subsidie, maar de bekendheid kan beter.

Seksuele uitbuiting in Amsterdam, een onderzoek naar aard en patronen

11-12-2019

Seksuele uitbuiting komt voor in Amsterdam. Maar eigenlijk weten we nog niet zoveel over de aard ervan. Met welke vormen kunnen slachtoffers te maken krijgen? En voelen zij zich eigenlijk wel slachtoffer? Hoe gaan daders te werk? En wat kunnen gemeenten doen?

Regioplan wint NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019

04-12-2019

In de afgelopen twee jaar voerde Regioplan een onderzoek uit naar de Amsterdamse aanpak statushouders. Dit onderzoek won onlangs de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019.

Belang van een goede alliantie binnen zorg voor jeugd

20-11-2019

Met het ZonMw programma 'Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren' wordt zicht verkregen in wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities. Ons onderzoek naar het verband tussen de werkalliantie en de motivatie voor begeleiding bij jongeren met een lvb is onderdeel van dat programma.

Intensief klantmanagement voor 45-plus! Werkt dat?

18-11-2019

Graag nodigen de gemeente Almere en Regioplan Beleidsonderzoek u uit voor het mini-symposium 'Intensief klantmanagement voor 45-plussers' op 12 december 2019.