29 juni: kennissessie heropening horeca

23-06-2021

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat er binnen de hectiek van de heropening van de horeca aandacht blijft voor de veiligheid van meisjes en vrouwen? Op 29 juni organiseren we in het kader van het programma Veilige Steden een online kennis-sessie met tips en tools.

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling: lokale aanpak centraal

15-06-2021

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Een dag waarop we extra aandacht hebben voor het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling. Op 1 juli organiseren wij een KennisKamer Ouderenmishandeling die in het teken staat van het opstellen van een lokaal plan aanpak ouderenmishandeling.

Hoe staat het ervoor met het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’?

10-06-2021

Met het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ subsidieert Instituut Gak projecten gericht op de arbeidsmarktparticipatie van statushouders. In de tussenrapportage bespreken we de opbrengsten van de eerste 8 afgeronde projecten. Ook bespreken we welke elementen uit de aanpak volgens deelnemers, projectmedewerkers en werkgevers bijdragen aan het vinden van werk of een opleiding.

In de spotlight: Sabrina Dinmohamed

08-06-2021

Onze collega Sabrina Dinmohamed heeft op 7 mei haar proefschrift ‘Dominican flavours in a new context: homemaking and food practices of Dominican immigrants’ met succes verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek stond de vraag centraal hoe immigranten een thuis creëren in de ontvangstsamenleving.

Duaal inburgeren: hoe kunnen leren en participeren elkaar versterken?

07-06-2021

Op 1 januari 2022 wordt de Nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Verschillende gemeenten zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe aanpak in het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Wij evalueerden in opdracht van MinSZW negen pilots gericht op duale trajecten.

5 juni: dag van de burgerinitiatieven

04-06-2021

Een idee van bewoners om de leefomgeving te verbeteren wordt ook wel een bewoners- of burgerinitiatief genoemd. Deze doe-democratie kan een waardevolle aanvulling zijn op meer geijkte vormen van invloed uitoefenen, zoals stemmen.

Masterclass Gendersensitieve aanpak van HGKM: wat ga je nu echt zien als je beter kijkt?

03-06-2021

Wat kun je echt zien in een casus, als je goed kijkt? In opdracht van het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis gaven wij samen met Wilde Kastanje de masterclass gendersensitief handelen in de aanpak van huiselijk geweld kindermishandeling (HGKM).

Obstakels voor Caribische studenten in Nederland

02-06-2021

Studenten vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk, die naar Nederland komen om te studeren, hebben met verschillende uitdagingen te maken. Voor veel studenten heeft dit een nadelig effect op hun studiesucces en leven in Nederland.

Actieonderzoek: gericht leren en ontwikkelen

20-05-2021

Voor het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis doen we actieonderzoek naar de implementatie van regie op multidisciplinair samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze podcast laat horen hoe onderzoek de ontwikkeling van een nieuwe aanpak in Rotterdam-Rijnmond ondersteunt.

Sociaal juridische hulpverlening: hoe verbeteren we de toegankelijkheid?

07-05-2021

Om burgers met sociaal juridische hulpvragen beter te kunnen bereiken, wordt op drie locaties geëxperimenteerd met versteviging van samenwerking tussen dienstverleners aan de voorkant van het sociaal juridische domein. Het betreft een project waarin Sociaal Werk Nederland en de Koninklijke Bibliotheek samenwerken. Wij begeleiden het proces met een lerende evaluatie, een methodiek die veel ruimte biedt om (tussentijds) te leren op drie niveaus: binnen, tussen en van de drie pilots.