De leerplichtambtenaar: handhaver, adviseur, schakelaar en partner

25-09-2020

Een effectieve aanpak van schoolverzuim vraagt om samenwerking tussen scholen en leerplicht. Uit ons onderzoek naar schoolverzuim en beeldvorming over leerplicht onder po- en vo- scholen komt naar voren dat scholen verwachten dat de leerplichtambtenaar kan optreden als handhaver, adviseur, schakelaar en partner in de verzuimketen.

Alle jongeren een kans, ook in tijden van corona

23-09-2020

Tijdens de coronacrisis neemt de kansenongelijkheid flink toe, met name onder jongeren. Het kabinet kondigt maatregelen aan om dit tegen te gaan. Kijkend naar onze projecten gericht op werk en inclusievraagstukken, lijkt een actief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk om alle jongeren een mooie toekomst te kunnen bieden.

Week van de loopbaan: uitdaging voor praktijk en beleid

22-09-2020

Vorige week was het de week van de loopbaan. Een week waarop we extra aandacht hebben voor het belang van een Leven Lang Ontwikkelen en voor alle vormen van loopbaanadvies.

Amsterdamse scholen krijgen geen subsidie als ze een te hoge ouderbijdrage vragen

21-09-2020

Zeven Amsterdamse basisscholen ontvangen dit schooljaar geen subsidie meer van de gemeente omdat ze een ouderbijdrage vragen van meer dan 225 euro. Dat maakte de Amsterdamse onderwijswethouder, mevrouw Moorman, vorige week bekend.

Veilige Steden: nieuw ondersteuningsprogramma voor gemeenten van start

18-09-2020

Meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Door het hele land zijn er gemeenten die zich daarom via het programma Veilige Steden extra inzetten voor veiligheid van vrouwen en meisjes. Wij ondersteunen deze gemeenten met kennis, advies en het faciliteren van uitwisseling.

Internetconsultatie voor aanpassing Leerplichtwet

09-09-2020

Uit ons onderzoek blijkt dat bij het verlenen van vrijstellingen aan jongeren met een fysieke dan wel psychische beperking het onderwijskundige aspect niet altijd wordt meegewogen. Het ministerie past de Leerplichtwet nu aan en heeft een internetconsultatie uitgezet.

Forse toename werkende AOW-gerechtigden

08-09-2020

We onderzochten de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie. Wat blijkt? Wie na de AOW schulden heeft, werkt vaker door.

Evaluatie Visie 'Recht doen, kansen bieden' en Wet straffen en beschermen

07-09-2020

Met de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en bijbehorende Wet straffen en beschermen wordt gestreefd naar een effectievere uitvoering van gevangenisstraffen. In opdracht van het WODC zetten wij een monitor op voor toekomstig evaluatie-onderzoek en voeren wij de nulmeting uit.

Flexibele asielopvang in de regio

04-09-2020

Gemeenten, provincies, het Rijk en COA hebben nieuwe afspraken gemaakt over flexibele asielopvang in de regio. Wij onderzochten recentelijk een pilot voor opvang in de regio in opdracht van het WODC en delen de belangrijkste punten voor deze nieuwe aanpak.

De klantreismethode in de schuldhulpverlening

03-09-2020

Intensieve begeleiding in de schuldhulpverlening. Wat kost het en wat levert het op?