Kwaliteitsbeleid

De kwaliteit van ons onderzoek is belangrijk voor ons. Daarom zijn wij sinds 1995 gecertificeerd voor kwaliteitsmanagement. Hiermee waren wij het eerste beleidsonderzoeksbureau in Nederland. Klantgerichtheid, het leren van ervaringen en de voortdurende verbetering van processen staan centraal in ons kwaliteitssysteem. Regelmatig wordt daarom door interne en externe audits nagegaan hoe het systeem functioneert en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. We zijn momenteel gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm.

Wij zijn medeoprichter en lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. Hiermee hebben we ons verbonden aan de Integriteitscode voor statistisch en data-analytics onderzoek. Deze integriteitscode is ter accordering is voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de integriteitscode kan, na de accordering, de bescherming van persoonsgegevens en privacy van respondenten conform de huidige wet- en regelgeving worden gegarandeerd.

Ons uitgangspunt bij de omgang met persoonsgegevens is zorgvuldigheid en proportionaliteit. Daarom vragen we geen identificerende gegeven op die niet absoluut noodzakelijk zijn voor ons onderzoek of voor onze dienstverlening. Als we identificerende gegevens vragen, worden die alleen gebruikt voor de doeleinden van het specifieke onderzoek of de specifieke dienstverlening. We informeren de betrokkenen daar altijd over. De toegang tot de identificerende gegevens wordt beperkt tot personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. De identificerende gegevens worden zo snel als mogelijk is uit de databestanden verwijderd. We vragen altijd toestemming als er reden is om gegevens langer te bewaren. Als dat het geval is wordt een reglement opgesteld voor het beheer van bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen. Het reglement vermeldt tenminste het doel van het gebruik van de gegevens, de bewaartermijn en de personen die toegang tot de gegevens hebben.

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen we gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van onze organisatie zullen optreden. Daarbuiten verstrekken we zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wij dragen – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. U kunt uw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen of verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacy-beleid gerust contact met ons op.

We voeren al jaren een milieubewust beleid. Zo hebben we bijvoorbeeld geen bedrijfs­wagens, maar maken we vooral gebruik van het openbaar vervoer (trein, NS OV-fiets en waar nodig Greenwheels). Daarom is de locatie van ons kantoor erop uitgekozen dat het per trein optimaal bereikbaar is. Daarnaast scheiden we ons afval en zorgen voor een verantwoorde afvoer. Verder gebruiken we FSC-papier en proberen we overbodig printen zo veel mogelijk tegen te gaan. Ook zijn we partner van Klimaatneutraal. Via hen participeren wij in de aanplant van bossen en de ontwikkeling van duurzame technologie. Hiermee zijn wij, voor zover wij kunnen nagaan, het eerste Nederlandse beleidsonder­zoeksbureau waarvan de bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal is.