“Erg leuk om eens een andere sector te leren kennen”

04-04-2023

Het afgelopen jaar was onze collega Hedwig Rossing namens Regioplan gedetacheerd bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). Daar coördineerde ze meerdere interne onderzoeksvragen rondom duurzame inzetbaarheid én leerde ze en passant een heel nieuwe sector kennen. “De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de sector Transport & Logistiek is.”

Het personeelstekort in de transport- en logistieksector is – net als in veel andere sectoren – al tijden nijpend. Een groeiend aantal ondernemers in transport en logistiek geeft aan te kampen met een groot tekort aan personeel; het aantal vacatures blijft hoog, terwijl ook de pensioenuitstroom verder toeneemt.

Duurzame inzetbaarheid

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) is opgericht door de sociale partners in de sector om ervoor te zorgen de arbeidsmarkt in balans is. Duurzame inzetbaarheid is daarbij een belangrijk thema, vertelt Hedwig. “STL doet geregeld onderzoek naar hoe het oplopende personeelstekort in de sector kan worden aangepakt. Namens Regioplan was ik afgelopen jaar enkele dagen per week gedetacheerd bij STL om de incidentele onderzoeksvragen te coördineren en uit te zetten bij andere bureaus.”

Zes onderzoeken

In totaal ging het om zes onderzoeken. Daarbij ging het onder meer om een onderzoek naar de belangstelling van jongeren elders uit de EU om eventueel in Nederland als chauffeur te gaan werken. Andere onderzoeken richtten zich bijvoorbeeld op het imago van werken in de sector en op manieren om roosters beter aan te laten sluiten bij de wensen van werknemers.

Leerzaam traject

Nu deze onderzoeken goeddeels zijn afgerond, kijkt Hedwig zelf terug op een enorm leerzaam traject. “Waar ik me bij Regioplan met name bezighoud met beleidsonderzoek, ging het in dit detacheringstraject ook om bijvoorbeeld markt- en ontwerponderzoek. Erg interessant om het onderwerp duurzame inzetbaarheid – waar ik me bij Regioplan al vaker mee bezig heb gehouden – eens vanuit een andere hoek te benaderen.”

Andere dynamiek

“Verder is het sowieso interessant om een keer langere tijd bij een andere organisatie rond te lopen, met een andere omvang en een andere cultuur. De dynamiek bij een sectorinstituut – dat werkt aan concrete producten en diensten voor zowel werkgevers en werknemers – is toch anders dan bij een bureau als Regioplan, waar je doorgaans op een meer abstract niveau met beleid bezig bent. Ook in dat opzicht was dit een erg boeiende en leerzame opdracht.”

Trots

Eerder werkte Hedwig met name voor sectoren als de zorg en het onderwijs, vertelt ze. “De transport- en logistieksector kende ik niet echt. Wat dat betreft was het ook gewoon erg leuk om een keer bij een heel andere sector binnen te kijken, met andere typen mensen. Wat me daarbij vooral is opgevallen: de mensen in deze sector zijn vrijwel zonder uitzondering enorm trots op wat ze doen. Zeker sinds de coronacrisis is duidelijk geworden hoeveel maatschappelijke impact het heeft als aanvoerlijnen verstoord raken en er plotseling geen producten meer in de schappen liggen. Mooi om te zien hoe het besef steeds verder indaalt dat de wereld tot stilstand komt zonder transport en logistiek.”