Gendergelijkheid, lhbtiq+ en emancipatie: expertise gebundeld in nieuw werkveld

05-10-2020

De ideeën die we hebben over mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben een grote invloed op de rollen en kansen die mensen nemen en toebedeeld krijgen- onder andere thuis, op het werk en in de openbare ruimte. We voeren al jarenlang onderzoek en adviestrajecten uit over gendergelijkheid en de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+-personen. Het werd dan ook tijd om aan onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers een goed overzicht te bieden van ons werk en expertise. Op onze website is nu een overzicht te vinden van onze inzet op dit thema, met voorbeelden van projecten en natuurlijk de contactgegevens van de betrokken deskundigen binnen ons bureau. Benieuwd om meer te horen over ons werk op het gebied van bijvoorbeeld Gender & Veiligheid, Gendergelijkheid, Werk & Emancipatie, of wat betreft regenboogbeleid en de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ personen? We praten er graag verder over.