Het sociaal minimum in Caribisch Nederland

13-10-2017

Caribisch Nederland, bestaande uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kent geen als zodanig vastgesteld sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimaal benodigde bedrag om van te leven. In lijn met de wens van de eilanden en de Staten-Generaal, is ten behoeve van het garanderen van bestaanszekerheid en armoedebestrijding besloten om tot een sociaal minimum te komen voor Caribisch Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ons gevraagd om voor alle drie de eilanden een afzonderlijk sociaal minimum vast te stellen.

Voor het onderzoek wordt per eiland een ‘mandje van noodzakelijke uitgaven’ en de hieraan verbonden kosten samengesteld. Daarnaast wordt onderzocht hoe de inkomens van eilandbewoners zich verhouden tot deze noodzakelijke uitgaven, om inzicht te krijgen in de omvang van het aantal huishoudens dat niet voldoende inkomen heeft om in levensonderhoud te voorzien. Tevens wordt onderzocht welke strategieën burgers toepassen om rond te komen, waarbij ook de rol van de informele economie (ook wel verborgen economie) in kaart wordt gebracht.

In januari reizen de onderzoekers af naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor interviews en observaties.

Meer informatie?
Bekijk de projectpagina of neem contact op met Coen van Rij.