Jonggehandicapten duurzaam aan het werk

11-04-2018

Voor jonggehandicapten is het vaak lastig om over te stappen van de ene naar een volgende baan. Als zij, om welke reden dan ook, hun baan kwijtraken, komen ze in veel gevallen een periode thuis te zitten voordat zij weer nieuw werk vinden.

Jonggehandicapten komen vaak pas bij toeleiders naar werk in beeld nadat zij werkloos zijn geworden. Dat vertraagt de zoektocht naar een nieuwe baan; de jonggehandicapte zit dan immers al thuis. Dit komt mede omdat de toeleiding vaak in handen is van een andere begeleider dan de werkbegeleiding. Periodes van werkloosheid kunnen makkelijker worden voorkomen worden wanneer het in handen van dezelfde persoon komt te liggen.

Werkbehoud en werkhervatting
Het hierboven beschreven probleem, en de aanbeveling, is één van de constateringen uit het onderzoek naar duurzaam werk voor jonggehandicapten. Tijdens het onderzoek is gekeken naar drie processen voor jonggehandicapten:

1. werkbehoud in de tijdelijke contracten;
2. de overgang van een tijdelijk dienstverband naar een vast dienstverband;
3. werkhervatting nadat een eerdere baan is afgelopen.

Binnen elk proces is gekeken wat de vier hoofdrolspelers (jonggehandicapten, leidinggevenden, werkbegeleiders en toeleiders) kunnen doen om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij is aandacht voor de factoren die bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie en de samenhang tussen de verschillende factoren.

Complexiteit
Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de factoren vooral als een proces moeten worden gezien. Factoren staan niet op zichzelf en hebben niet een eigen, individueel effect. Veel meer blijkt dat een aantal factoren samen bijdragen aan werkbehoud of werkverlies en dat deze combinaties van factoren per context kunnen verschillen. Gezien de complexiteit van de processen, moet vervolgonderzoek vooral de diepte in  gaan en minder de breedte en zich daarbij richten op (deel)processen.

Regioplan heeft dit onderzoek samen met Hiemstra & De Vries uitgevoerd. UWV heeft het onderzoek gesubsidieerd.

Meer weten?
De hele rapportage vindt u op de projectpagina.