“Kwetsbaarheid is een enorm breed en interessant begrip”

19-04-2022

Even voorstellen: Niels Raaijmakers (30). Naast zijn (bijna afgeronde) promotieonderzoek bij de politie werkt hij sinds kort bij Regioplan als onderzoeker bij het team Zorg & Veiligheid.

In het laatste jaar van zijn researchmaster Social and Cultural Science kreeg Niels de mogelijkheid om zijn afstudeerstage bij de politie te volbrengen. Een enorm interessante tijd, vertelt hij. “Ik kwam terecht in een klein onderzoeksteam dat via data-analyse de politiepraktijk probeert te ondersteunen. Zelf deed ik onderzoek naar de recidivekansen van jongeren die in een justitiële jeugdinrichting hebben gezeten. Ik merkte dat ik dat heel leuk vond: complexe materie vertalen naar resultaten die voor de praktijk relevant zijn.”

Kwetsbaarheid van slachtoffers

Na zijn afstuderen werkte Niels inmiddels anderhalf jaar voor een onderzoeksbureau in zijn woonplaats Nijmegen, toen hij een telefoontje kreeg van een oude bekende: de politie. Of hij misschien interesse had in een promotietraject? “Dat had ik wel”, lacht Niels. “Zo’n kans komt niet vaak voorbij, dus die keuze was snel gemaakt. Inmiddels zit ik in de afrondende fase van mijn onderzoek naar slachtofferkwetsbaarheid en hoe de politie daarop reageert. Samen met andere onderzoekers en medewerkers van de politie ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling en validering van een risicotaxatie-instrument dat het risico op herhaald slachtofferschap inschat. Daarnaast deed ik zelf onderzoek naar hoe politiemedewerkers slachtofferkwetsbaarheid begrijpen en hoe ze daarop reageren.”

Academisch interessant

Wat kwetsbaarheid precies is, dáár lopen de meningen volgens Niels over uiteen. “Er is geen eensluidende definitie. Zo kan het gaan om het risico dat iets ernstigs gebeurt, maar het kan óók gaan om hoe de mate van impact varieert per slachtoffer. Aan de ene kant is er dus geen consensus over wat kwetsbaarheid nou precies is; tegelijkertijd gebruiken overheidsinstellingen ‘kwetsbaarheid’ veelvuldig als criterium om te bepalen in hoeverre iemand in aanmerking komt voor aanvullende diensten of regelingen. Juist die tegenstelling maakt het onderwerp in academische zin heel interessant.”

Praktijkgericht onderzoek

Het promotietraject van Niels zit inmiddels in de laatste fase. Eén dag per week werkt hij aan zijn promotie; de overige vier dagen werkt hij (sinds februari) bij Regioplan als onderzoeker bij het team Zorg & Veiligheid. “Qua thematiek sluit mijn werk bij Regioplan goed aan bij mijn promotie: praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van dader- en/of slachtofferschap, vaak ook met een link met instituten als de politie of het OM. Hoe gaat de (semi-)overheid om met dit soort thema’s? Erg leuk om dat thema nu ook hier verder te mogen uitdiepen.”