Nederlandse ArbeidsmarktDag 2019: Groeiende ongelijkheden

16-10-2019

Donderdag 10 oktober vond de zesde editie van de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) plaats. Wij kijken terug om een geslaagde en inspirerende dag!

Groeiende ongelijkheden

Dit jaar stond het thema ‘groeiende ongelijkheden’ centraal. Ondanks de hoogconjunctuur groeit de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Die ongelijkheid doet zich voor op het vlak van inkomen en andere arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid, toegang tot volwaardig werk, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, etc. Dat wordt (voor Nederland) geconstateerd door vele partijen: door organisaties als OECD, ILO, WRR, maar ook door vele wetenschappelijke en beleidsonderzoekers.

Inspirerende presentaties op NAD

De openingsspeech werd verzorgd door Prof. Duncan Gallie van het Nuffield College van de Universiteit van Oxford. Hij hield een pleidooi voor meer aandacht voor de intrinsieke aspecten van werk. Ook pleitte hij voor meer samenwerking tussen de verschillende sociologische stromingen in het zoeken naar de verschijningsvormen en achtergronden van en oplossingen voor ongelijkheid op de arbeidsmarkt.
Na meer dan 50 paperpresentaties sloot Prof. Monique Kremer (UvA en WRR) de dag af met een inkijkje in het aanstaande advies van de WRR over de Toekomst van werk. Ook zij pleitte voor (hernieuwd) meer aandacht voor de kwaliteit van werk.
Al met al hopen we dat de dag genoeg inspiratie voor studenten, onderzoekers en beleidsmakers heeft opgeleverd om op basis van de juiste vragen inspirerend en zinvol arbeidsmarktonderzoek te ondernemen.

Winnaar jongerenprijs

Deze editie is de jongerenprijs uitgereikt aan Lucille Matthijssen (VU) voor haar paper Choosing Wisely? The impact of educational specificity on school leavers’ career outcomes.

Noteer alvast: oktober 2021 is er weer een Nederlandse ArbeidsmarktDag!