Nog een weg te gaan: stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017

01-03-2018

De afgelopen anderhalf jaar hebben wij samen met de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling, in het kader van het Actieplan Ouderen in Veilige Handen 2015-2017.

In het onderzoek is gekeken naar het gebrek aan handelingsvaardigheid in de aanpak van ouderenmishandeling, waar deze zich voordoet en wat de oorzaken zijn. Tevens is de stand van zaken in beleid, organisatie en uitvoering vanuit het perspectief van de gemeenten in kaart gebracht. Dit rapport geeft inzicht in twee belangrijke aspecten van de aanpak van ouderenmishandeling: handelingsverlegenheid en borging in beleid en uitvoering.

Nog een weg te gaan
De overkoepelende conclusie: hoewel er stevig is geïnvesteerd in de aanpak, zijn we er nog niet. Handelingsverlegenheid doet zich nog immer voor op cruciale punten, relevante partijen in de aanpak zijn niet altijd op de hoogte van hun rol en structurele aandacht voor dit belangrijke thema is lang niet overal aanwezig. Er is een stevige basis waarop kan worden voortgebouwd, en het is nu zaak om aandacht voor en de aanpak van deze problematiek structureel te borgen in beleid, organisatie en uitvoering. We bevelen het volgende aan: 1) een stevigere beleidsmatige verankering en verbinding tussen betrokken partijen en beleidsthema’s, 2) een heldere taakverdeling tussen gemeenten en Veilig Thuis, 3) meer structurele inzet op de aanpak van handelingsverlegenheid en 4) sterkere vormgeving van borging van de aanpak.

Meer informatie?
Het volledige rapport vindt u op de projectpagina.