NSOC: samenwerkingsverband tegen ondermijnende criminaliteit met twee jaar verlengd

19-03-2024

De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is een belangrijk initiatief in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid evalueerden we de manier waarop uitvoering is gegeven aan het Actieplan NSOC, de opbrengsten die daaruit zijn voortgekomen, en welke potentiële meerwaarde deze multidisciplinaire samenwerking heeft voor de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

De NSOC is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Nationale Politie (NP), de Koninklijke Marechaussee (KMar) (en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie) en het Openbaar Ministerie (OM). NSOC opereert op basis van het Actieplan NSOC.

De evaluatie van het Actieplan NSOC geeft zowel inzicht in de huidige stand van zaken als in de potentie van het samenwerkingsverband. Daarbij heeft de evaluatie concrete leerpunten opgeleverd om de effectiviteit van NSOC verder te vergroten. Het gaat bijvoorbeeld over een werkbaar juridisch kader voor meer efficiënte en effectieve gegevensdeling binnen NSOC en verduidelijken van de positionering van NSOC ten opzichte van andere organisaties en samenwerkingsverbanden.

Mede op basis van deze evaluatie heeft de Minister van Justitie en Veiligheid besloten om het samenwerkingsverband NSOC met ten minste twee jaar voort te zetten.

Het onderzoeksrapport is inmiddels openbaar. Verder plaatste het Ministerie van Justitie en Veiligheid inmiddels een bericht over de evaluatie.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op met Marije Kuin.