Ons Kennisnetwerk Sociaal Domein open voor crisisvraagstukken

20-03-2020

Het Kennisnetwerk Sociaal Domein van Regioplan maakt kennisuitwisseling over vraagstukken in het sociaal domein mogelijk. Op dit moment zorgt het coronavirus voor nieuwe vraagstukken, want wat vraagt de crisis van de partners in het sociaal domein? Wij stellen dit reeds bestaande netwerk graag ter beschikking aan meer professionals, ambtenaren en zelfstandigen die werkzaam zijn in het sociaal domein. Aanmelden voor deelname kan via eline.verbeek@regioplan.nl.