Procesevaluatie pilot 'SCIL 14-17' in de jeugdstrafrechtketen

19-09-2017

In de jeugdstrafrechtketen bestond de wens om zicht te krijgen op welke jeugdigen mogelijk kampen met LVB problematiek. Begin 2017 is daarom een pilot gedaan met de SCIL, een instrument dat is ontwikkeld en gevalideerd door het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden.

De pilot moest inzicht geven in de ervaringen met de screening in de praktijk en antwoord geven op de vraag in hoeverre de screening van LVB toegevoegde waarde heeft. Wij hebben in opdracht van het WODC (Ministerie VenJ) de pilot geëvalueerd.

De uitkomsten van de pilot screening LVB zijn veelbelovend. Ze nodigen uit tot nadenken over een bredere toepassing van de screening van LVB, mogelijk ook buiten de jeugdstrafrechtketen, bijvoorbeeld in de jeugdhulp of schuldhulpverlening. Uiteindelijk is het in het belang van jeugdigen en volwassenen met een LVB dat de maatschappij de beperking signaleert en hier adequaat op kan reageren.

Meer informatie?
Het rapport en de samenvatting vindt u hier.