Professionals geven de doorslag. Maar hoe kunnen we hen ondersteunen in doen wat werkt? Denk nu mee!

28-09-2020

In het kader van Vakkundig aan het Werk 2, investeert ZonMw in de mogelijke komst van een nieuwe Kennisplaats Werk en Inkomen. ZonMw heeft ons gevraagd te onderzoeken of dit nodig is en zo ja, hoe deze kennisplaats er uit zou moeten zien. Wat voor organisatie(s) moet(en) het trekken? En onder welke voorwaarden wordt dit platform een succes?

De kennisplaats moet via het delen en verspreiden van kennis en ervaringen een bijdrage leveren aan evidence based werken in het sociaal domein. Tegelijkertijd staat de vorm en inhoud van de kennisplaats nog niet vast. Graag betrekken we professionals, teamleiders en lokale beleidsmakers bij de ontwikkeling: denkt en stuurt u mee?

Bent u professional in de re-integratie of schuldhulpverlening?

Onderwerp online sessie: hoe lever je maatwerk en hoe werk je evidence based? Hoe betrek je informatie van buiten de organisatie? Welke kennisbehoeften heb je? Wat wil je uitwisselen met professionals van andere organisaties?
Datum: 8 oktober 2020
Tijd: 10:00-12.00 uur

Bent u manager van professionals in de re-integratie of schuldhulpverlening? Of bent u directeur of beleidsadviseur in het veld van Werk & Inkomen?

Onderwerp online sessie: hoe stimuleer en faciliteer je je professionals om evidence based te werken? Wat vraagt dat van een manager/directeur? Welke investeringskeuzes maak je als organisatie? Welke wensen heb je voor externe samenwerking en ondersteuning?
Datum: 19 oktober 2020
Tijd: 13:00-15:00

Dit vooronderzoek is de eerste stap richting een mogelijke kennisplaats waarmee we de infrastructuur rond evidence based werken in het sociaal domein kunnen versterken. Uw medewerking wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Meld u aan met een e-mail naar joris.timmerman@regioplan.nl. Geef daarbij duidelijk aan wat uw functie is en voor welke sessie u zich aanmeldt.