Handreiking aanpak stalking is nu online beschikbaar

04-04-2024

De aanpak van stalking is een gemeenschappelijke opdracht die vraagt om snel, sensitief en adequaat handelen van veel verschillende partijen. Goede samenwerking is dus essentieel! Met de Handreiking aanpak stalking wordt een eerste stap gezet om te komen tot een effectievere aanpak van stalking.

In opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met de VNG, het ministerie van J&V en Valente, heeft Regioplan samen met ervaringsdeskundige Philomenia Arissen en vertegenwoordigers van alle betrokken netwerkpartners (o.a. vrouwenopvang, gemeenten, VT, politie, OM) een handreiking voor de aanpak van stalking ontwikkeld.

Belangrijke randvoorwaarden die in de handreiking beschreven worden zijn onder meer:

  • Vaste contactpersonen per organisatie;
  • Adequate proces- en casusregie;
  • Goede onderlinge informatiedeling.

Op 4 april is de handreiking gepresenteerd tijdens een online webinar, waar aanwezigen vanuit een breed scala aan netwerkpartners met elkaar spraken over de eerste stappen die zij in hun regio kunnen zetten voor versterking van de aanpak.

Meer weten?

Lees hier de handreiking. Of neem contact op met Katrien de Vaan of Romy van den Dungen.