Regioplan correspondent in European Social Policy Network

12-04-2017

Sinds 2014 maakt Regioplan als Nederlandse expert onderdeel uit van het European Social Policy Network (ESPN). In het kader hiervan publiceren we regelmatig over ontwikkelingen in het sociaal beleid in Nederland. Onlangs verscheen van onze hand een nieuwe publicatie over experimenten met het basisinkomen in Nederland.

Het ESPN, bestaande uit een netwerk van experts in alle EU landen, ondersteunt de Europese Commissie sinds 2014 met hoogwaardig en onafhankelijk onderzoek en advies op het terrein van sociaal beleid. De Commissie gebruikt dit onder andere om de voortgang van de EU doelstellingen uit de Europe 2020 strategie op het gebied van sociale zekerheid en sociale inclusie te monitoren.

Als expert voor Nederland leveren wij regelmatig rapporten en artikelen aan over het sociaal beleid in Nederland. Recent publiceerden we een artikel over de experimenten met het ‘basisinkomen’ (regelluwe Participatiewet) in Nederland. Voor dit artikel en andere voorbeelden van onze publicaties in het ESPN, zie onderstaande links:

Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie over het ESPN. U kunt ook contact opnemen met contactpersoon Bob van Waveren.