Vijf weken aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli

23-06-2020

Vanaf 1 juli 2020 is het zover: partners hebben vanaf dan recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof bij de geboorte van hun kind. Dit is geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Goed nieuws voor aanstaande ouders, maar in hoeverre gaan zij gebruik maken van deze mogelijkheid? En wat zijn vervolgens de effecten, bijvoorbeeld op de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen ouders? Om hier achter te komen evalueren wij deze wet. We onderzoeken hierbij effecten van de WIEG op partners, biologische moeders, kinderen en werkgevers.

Aanvullend geboorteverlof voor partners
De WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) regelt dat partners na de geboorte van hun kind recht hebben op 1 week doorbetaald geboorteverlof (per 1 januari 2019). Per 1 juli 2020 komt daar aanvullend geboorteverlof van vijf weken bij. Tijdens dit aanvullende verlof verstrekt UWV een uitkering van 70 procent van het dagloon. Het doel van de wet is het creëren van een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen partners in het huishouden.

Evaluatie van de WIEG
Om te kijken in hoeverre het doel van de wet bereikt wordt, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons gevraagd om de evaluatie van de WIEG uit te voeren. We onderzoeken het gebruik van het aanvullend geboorteverlof. Hierbij kijken we wat de kenmerken zijn van ouders die wel en ouders die geen gebruik maken van het geboorteverlof. Wat zijn hun beweegredenen? En op welke wijze maken ze gebruik van het geboorteverlof? Daarnaast onderzoeken we de effecten van de wet. Het gaat hierbij om onder andere de effecten van de wet op de band tussen de partner en het kind, de verdeling van zorgtaken, de arbeidsduur van de moeder en het welzijn van beide ouders. De werkgever van de partner speelt ook een rol: welke invloed heeft de houding van de werkgever op het gebruik van het geboorteverlof? En welke gevolgen heeft het geboorteverlof voor de werkgever? Ook deze vragen onderzoeken we tijdens de evaluatie.

In april 2021 verschijnt een tussenrapportage met de eerste resultaten. Eind 2021 volgt de eindrapportage van de evaluatie.

Meer weten?
Lees over de onderzoeksmethodiek op de projectpagina of neem contact op met Hetty.