Over het onderzoek

Momenteel voeren Regioplan en ERCOMER (the European Research Centre on Migration and Ethnic Relations van de Universiteit Utrecht) een verdiepend onderzoek uit naar moslimdiscriminatie. De aanleiding van dit onderzoek is dat een groot deel van de Nederlandse moslims discriminatie en achterstelling ervaren. Moslimdiscriminatie blijft een hardnekkig probleem dat over de jaren weinig is veranderd, ondanks vooruitgang in antidiscriminatiewetgeving en beleidsinspanningen. We willen in dit onderzoek in kaart brengen welke ervaringen moslims hebben met discriminatie, en samen met hen en ‘probleemeigenaren’ werken aan oplossingen. We kijken ook specifiek naar de stapeling van discriminatie-ervaringen en de doorwerking ervan over sectoren, levensfasen en generaties heen.

 

Wie zijn wij?

Regioplan is een onafhankelijk onderzoeksbureau: we doen dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, maar wij zijn geen deel van de overheid. In ons team zijn verschillende onderzoekers met een moslimachtergrond betrokken. We werken samen met ERCOMER van de Universiteit Utrecht, die ruime ervaring heeft met zowel wetenschappelijk als beleidsonderzoek op de thema’s antidiscriminatie, inclusie en diversiteit.

 

Hoe gaan we dat doen?

We gaan graag in gesprek met mensen die zichzelf identificeren als moslim en in Nederland wonen, dit doen we via focusgroepen en via interviews.

Focusgroepen

Met 6 tot 8 deelnemers per focusgroep gaan we in gesprek over moslimdiscriminatie.  Het doel van deze focusgroep is om de huidige én gewenste situatie in kaart te brengen in relatie tot moslimdiscriminatie vanuit de ervaringen en het perspectief van de doelgroep zelf. We bespreken tijdens de focusgroepen drie thema’s:

 • Eigen ervaringen met moslimdiscriminatie;
 • Het onderliggende ‘probleem’: de oorzaken, gronden en contexten van moslimdiscriminatie.
 • Tot slot bespreken we hoe de gewenste toekomst eruitziet: wat zijn mogelijke oplossingen?

We organiseren vijf focusgroepen, die elk een ander thema behandelen. Alle focusgroepen vinden online plaats en duren tussen 1,5 en 2 uur:

 1. Arbeidsmarkt/onderwijs: 13 juni 09:30 tot 11:30u.
 2. Woningmarkt: 13 juni, 13:30u tot 15.30u.
 3. Gezondheidszorg (mannengroep): datum nog niet bekend.
 4. Gezondheidszorg (vrouwengroep): 6 juni, 10:00u tot 12:00u.
 5. Discriminatie door de overheid:  6 juni, 13:30u tot 15:30u.

Deelnemers ontvangen een bedankje van €50 (in de vorm van een tegoedbon).

 

Interviews

Naast focusgroepen organiseren we ook interviews. Tijdens deze interviews gaan we aan de hand van je levensloop in gesprek over ervaringen met moslimdiscriminatie. Jouw verhaal staat hierbij centraal. Vragen die tijdens het gesprek aan bod kunnen komen:

 • Welke moslimdiscriminatie-ervaringen hebben je gevormd? Wat gebeurde er toen?
 • Hoe hebben deze ervaringen invloed op wie je nu bent?
 • Wat zijn mogelijke oplossingen/maatregelen, en wat is daarvoor nodig?

Het gaat om een digitaal gesprek van maximaal één uur. Deelnemers ontvangen een bedankje van €25 (in de vorm van een tegoedbon).

Interesse? Aanmelden voor zowel de focusgroepen als de interviews kan via deze link: https://regioplan.survalyzer.eu/fukfyigeuf?l=nl

Je kan je zowel aanmelden voor een focusgroep als voor een interview. Na deelname aan de focusgroepen of de interviews heb je de mogelijkheid om betrokken te blijven bij het onderzoek om samen met ‘probleemeigenaren’ te werken aan mogelijke oplossingen.

 

Privacy

De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens de geldende privacywetgeving. De bevindingen zullen worden opgenomen in een openbaar rapport, we rapporteren alleen over algemene bevindingen en zullen nooit namen of andere herleidbare gegevens in het rapport opnemen.

 

Vragen?

Wil je meer informatie? Dan kan je een e-mail sturen naar: onderzoekmoslimdiscriminatie@regioplan.nl of bellen naar: 020 – 5315315.