Terug

Advies stageproblematiek Haaglanden

Publicatienummer: 13221
Publicatiedatum: februari 2014

In opdracht van de dienst OCW van de gemeente Den Haag heeft Regioplan onderzocht hoe vraag en aanbod van stages in de regio Haaglanden zich tot elkaar verhouden en op welke wijze die verhouding verbeterd kan worden. Op basis daarvan is een advies opgesteld.