Terug

Ambtsdragers, voormalig ambtsdragers en de Dijkstalwetgeving. Een evaluatie.

Publicatienummer: 15177
Publicatiedatum: augustus 2017

In 2010 zijn er, naar aanleiding van adviezen van de commissie-Dijkstal, wijzigingen doorgevoerd in wet- en regelgeving met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Het betreft hier onder andere de verhoging van de ingangsleeftijd van de voortgezette uitkering, verlaging van de maximale duur van de reguliere uitkering, introductie van het loopbaanprincipe en invoering van een sollicitatieplicht met re-integratievoorzieningen. Daarnaast is wettelijk geregeld dat politieke ambtsdragers zowel hun nevenfuncties als neveninkomsten openbaar moeten maken en dat eventuele neveninkomsten verrekend moeten worden.

Samen met Leeuwendaal hebben wij de effecten van de Dijkstalwetgeving onderzocht. Daarvoor zijn onder andere huidige en voormalige politieke ambtsdragers geïnterviewd en geënquêteerd, evenals partijbureau’s, koepelverenigingen, re-integratiebedrijven en pensioenuitvoerders. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van BZK. Het rapport is in de zomer van 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier om naar de Kamerbrief en het rapport te gaan.