Terug

Analyse gang van zaken totstandkoming centrum Rhoon

Publicatienummer: 16226
Publicatiedatum: november 2017

In 2006 is de gemeente Rhoon gestart met vernieuwingsplannen voor het centrum. Bijna tien jaar later zijn de plannen nog steeds niet gerealiseerd. Rekenkamercommissie Albrandswaard wilde graag weten waar het fout is gegaan.

Om dit inzichtelijk te maken, hebben we de beleidsprocessen rondom de vernieuwing van het centrum geanalyseerd. Door de beslissingen die zijn genomen chronologisch te bestuderen, werd duidelijk waar in het proces er fouten zijn gemaakt en welke gevolgen dit heeft gehad. Onze analyse kan helpen om herhaling van dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie?
Neem contact op met Ger.