Terug

Bevoorschotting bijstand gemeente Enschede

Publicatienummer: 17031
Publicatiedatum: oktober 2017

Wie bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvraagt, moet enige tijd wachten op het besluit en daarmee op het geld. Om die periode te overbruggen kan de aanvrager een voorschot krijgen. De rekenkamercommissie Enschede liet ons onderzoek doen naar beleid en praktijk van deze bevoorschotting. Daarvoor zijn onder andere dossiers geanalyseerd en bijstandsaanvragers geïnterviewd.

Het rapport laat zien dat de uitvoering door de gemeente Enschede op belangrijke aspecten afwijkt van de Participatiewet. Zo worden voorschotten niet ambtshalve (zonder aanvraag) verstrekt, maar dienen Enschedese klanten zelf om een voorschot te verzoeken. Verder zijn de voorschotten niet altijd van de juiste hoogte, en worden ze niet altijd binnen de wettelijke termijn vier weken verstrekt.

Minstens zo relevant is dat navraag leert dat ook veel andere gemeenten een dergelijke werkwijze hanteren.

Meer informatie?
Neem contact op met Bob.